Cáp Cổng kết nối sạc Microsoft Surface Laptop Go 2 2013

Đã bán 32 97
(đánh giá) 32 đã bán

398.000 VND

Thay thế Cáp Cổng kết nối sạc Microsoft Surface Laptop Go 2 2013

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 30/04/2024

398000

Cáp Cổng kết nối sạc Microsoft Surface Laptop Go 2 2013

Cáp Cổng kết nối sạc Microsoft Surface Laptop Go 2 2013

Trong kho