Cáp màn hình Microsoft Surface Pro 4 1724 Pro 5 V1.0 X937072-001 X909479-001-EV1

Đã bán 12 161
(đánh giá) 12 đã bán

247.000 VND

Thay thế Cáp màn hình Microsoft Surface Pro 4 1724 Pro 5 V1.0 X937072-001 X909479-001-EV1

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 31/07/2024

247000

Cáp màn hình Microsoft Surface Pro 4 1724 Pro 5 V1.0 X937072-001 X909479-001-EV1

Cáp màn hình Microsoft Surface Pro 4 1724 Pro 5 V1.0 X937072-001 X909479-001-EV1

Trong kho