1 Cặp Cáp ăng-ten WIFI Microsoft Surface Pro 7 mềm Khung nhựa

Đã bán 2 128
(đánh giá) 2 đã bán

225.000 VND

Thay thế Cáp ăng-ten WIFI Microsoft Surface Pro 7

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 07/05/2024

225000

1 Cặp Cáp ăng-ten WIFI Microsoft Surface Pro 7 mềm Khung nhựa

Cáp ăng-ten WIFI Microsoft Surface Pro 7

Trong kho