Quạt tản nhiệt Microsoft Surface Book 1/2 13.5 inch ND55C00

Đã bán 62 92
(đánh giá) 62 đã bán

197.000 VND

Thay thế quạt tản nhiệt Microsoft Surface Book 1/2 13.5 inch ND55C00

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 30/04/2024

197000

Quạt tản nhiệt Microsoft Surface Book 1/2 13.5 inch ND55C00

quạt tản nhiệt Microsoft Surface Book 1/2 13.5 inch ND55C00

Trong kho