Bảng giắc cắm âm thanh nguồn USB cho MacBook Air 13 A1466 (2012) 820-3214-A 821-1477-A

Đã bán 0 69

1.242.000 VND

– Thay thế Bảng giắc cắm âm thanh nguồn USB cho MacBook Air 13 A1466 (2012) 820-3214-A 821-1477-A bị hỏng.

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 01/06/2022