821-03114-A Cáp cảm biến góc Vỏ màn hình MacBook Pro Retina 16 M1 A2485 EMC3651 2021

Đã bán 2 120
(đánh giá) 2 đã bán

355.000 VND

Thay thế 821-03114-A Cáp cảm biến góc Vỏ màn hình MacBook Pro Retina 16 M1 A2485 EMC3651 2021

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 03/08/2024

355000

821-03114-A Cáp cảm biến góc Vỏ màn hình MacBook Pro Retina 16 M1 A2485 EMC3651 2021

821-03114-A Cáp cảm biến góc Vỏ màn hình MacBook Pro Retina 16 M1 A2485 EMC3651 2021

Trong kho