Bo mạch chủ Macbook Pro Retina 13 inch A1502 (2013) i5 ME864 2.4Ghz 4G 820-3462-A

Đã bán 0 71

2.628.000 VND

Bo mạch chủ cho Macbook Pro Retina 13 inch A1502 (2013) i5 ME864 2.4Ghz 4G 820-3462-A

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 08/02/2022