Quạt tản nhiệt CPU ASUS K55 / K55D 1.56W

Đã bán 3 70
(đánh giá) 3 đã bán

265.000 VND

Quạt tản nhiệt CPU ASUS K55 / K55D

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 30/07/2024

265000

Quạt tản nhiệt CPU ASUS K55 / K55D 1.56W

Quạt tản nhiệt CPU ASUS K55 / K55D

Trong kho