Quạt tản nhiệt CPU ASUS A43 / A83 / X43

Đã bán 1 74
(đánh giá) 1 đã bán

272.000 VND

Quạt tản nhiệt CPU ASUS A43 / A83 / X43

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 03/08/2024

272000

Quạt tản nhiệt CPU ASUS A43 / A83 / X43

Quạt tản nhiệt CPU ASUS A43 / A83 / X43

Trong kho