Quạt tản nhiệt CPU ASUS S400 / S400C Quạt tản nhiệt máy tính xách tay 1.56W

Đã bán 8 72
(đánh giá) 8 đã bán

272.000 VND

Quạt tản nhiệt CPU ASUS S400 / S400C

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 30/07/2024

272000

Quạt tản nhiệt CPU ASUS S400 / S400C Quạt tản nhiệt máy tính xách tay 1.56W

Quạt tản nhiệt CPU ASUS S400 / S400C

Trong kho