Sim ghép Phiên bản nâng cấp Thẻ mở khóa đa năng R-SIM 15 Dual CPU Aegis Cloud hệ thống iOS 13 cho iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone X, iPhone XS, iPhone 8 & 8 Plus

Đã bán 4 98
(đánh giá) 4 đã bán

256.000 VND

– R-SIM 15 Dual CPU Aegis Cloud Phiên bản nâng cấp Thẻ mở khóa đa năng hệ thống iOS 13 cho iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone X, iPhone XS, iPhone 8 & 8 Plus

giao hàng từ 7-16 ngày dự kiến ngày nhận 18/08/2022