Bộ chuyển đổi thẻ SIM cho iPhone X 2 trong 1 Kumishi + Vỏ TPU với Khay thẻ SIM / Pin thẻ SIM , Chế độ chờ một thẻ kép

Đã bán 1 214
(đánh giá) 1 đã bán

388.000 VND

– Bộ chuyển đổi thẻ SIM 2 trong 1 Kumishi + Vỏ TPU với Khay thẻ SIM / Pin thẻ SIM cho iPhone X, Chế độ chờ một thẻ kép

giao hàng từ 7-16 ngày dự kiến ngày nhận 02/06/2022