WAVESHARE 1.44inch LCD 65K Màu 128 x 128 Mô-đun Hiển thị cho Raspberry Pi Pico, Giao diện SPI

Đã bán 0 71
(đánh giá) 0 đã bán

WAVESHARE 1.44inch LCD 65K Màu 128 x 128 Mô-đun Hiển thị cho Raspberry Pi Pico

Danh mục:

WAVESHARE 1.44inch LCD 65K Màu 128 x 128 Mô-đun Hiển thị cho Raspberry Pi Pico, Giao diện SPI

Trong kho