Bảng chân sạc ZTE Blade V Smart / Blade 20 Smart / V Smart 1050

Đã bán 0 78
(đánh giá) 0 đã bán

98.000 VND

Thay thế Bảng chân sạc ZTE Blade V Smart / Blade 20 Smart / V Smart 1050

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 13/10/2023

98000

Bảng chân sạc ZTE Blade V Smart / Blade 20 Smart / V Smart 1050

Bảng chân sạc ZTE Blade V Smart / Blade 20 Smart / V Smart 1050

Trong kho