Bộ phát và nhận T1 USB Bluetooth 5.0 có màn hình

Đã bán 2 136
(đánh giá) 2 đã bán

139.000 VND

– Bộ phát và nhận T1 USB Bluetooth 5.0 có màn hình

giao hàng từ 7-16 ngày dự kiến ngày nhận 11/12/2022