Nắp lưng LG K40s LMX430HM LM-X540 LM-X430

Đã bán 0 69

228.000 VND

– Thay thế Nắp pin mặt sau cho LG K40s LMX430HM LM-X540 LM-X430 bị hỏng.

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 10/02/2022
Danh mục: