Nắp lưng LG G8X ThinQ

Đã bán 0 80

198.000 VND

– Thay thế Nắp lưng pin cho LG G8X ThinQ bị hỏng.

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 10/02/2022