Nắp lưng LG K42 LMK420 LM-K420 LMK420H LM-K420H LMK420E LM-K420E LMK420Y LM-K420Y

Đã bán 0 175
5.0 (2 đánh giá) 0 đã bán

105.000 VND

– Thay thế Nắp lưng pin mặt sau cho LG K42 LMK420 LM-K420 LMK420H LM-K420H LMK420E LM-K420E LMK420Y LM-K420Y bị hỏng.

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 06/06/2024
Danh mục: Từ khóa:

105000

Nắp lưng LG K42 LMK420 LM-K420 LMK420H LM-K420H LMK420E LM-K420E LMK420Y LM-K420Y

Nắp lưng pin mặt sau cho LG K42 LMK420 LM-K420 LMK420H LM-K420H LMK420E LM-K420E LMK420Y LM-K420Y

Trong kho