Chíp IC sạc USB 1610A2 cho iPhone 6/6 Plus / iPad Air

Đã bán 0 291
(đánh giá) 0 đã bán

168.000 VND

– IC sạc USB 1610A2 cho iPhone 6/6 Plus / iPad Air

giao hàng từ 7-16 ngày dự kiến ngày nhận 14/12/2023

168000

Chíp IC sạc USB 1610A2 cho iPhone 6/6 Plus / iPad Air

IC sạc USB 1610A2 cho iPhone 6/6 Plus / iPad Air

Trong kho