Chíp IC WiFi KM7628048 cho Galaxy Note 8

Đã bán 0 432
(đánh giá) 0 đã bán

116.000 VND

– IC WiFi KM7628048 cho Galaxy Note 8

giao hàng từ 7-16 ngày dự kiến ngày nhận 16/12/2023

116000

Chíp IC WiFi KM7628048 cho Galaxy Note 8

IC WiFi KM7628048 cho Galaxy Note 8

Trong kho