Chíp IC nguồn lớn 338S00341-B1 (U2700) cho iPhone X

Đã bán 0 271
(đánh giá) 0 đã bán

125.000 VND

– IC quản lý nguồn lớn 338S00341-B1 (U2700) cho iPhone X

giao hàng từ 7-16 ngày dự kiến ngày nhận 16/12/2023

125000

Chíp IC nguồn lớn 338S00341-B1 (U2700) cho iPhone X

IC quản lý nguồn lớn 338S00341-B1 (U2700) cho iPhone X

Trong kho