Chíp ic IC WiFi HI1102 cho Huawei Honor 4X / Honor 5A / Honor 4C / Honor 6x

Đã bán 2 253
(đánh giá) 2 đã bán

87.000 VND

– IC WiFi HI1102 cho Huawei Honor 4X / Honor 5A / Honor 4C / Honor 6x

giao hàng từ 7-16 ngày dự kiến ngày nhận 11/12/2023

87000

Chíp ic IC WiFi HI1102 cho Huawei Honor 4X / Honor 5A / Honor 4C / Honor 6x

IC WiFi HI1102 cho Huawei Honor 4X / Honor 5A / Honor 4C / Honor 6x

Trong kho