Nắp lưng trong suốt Samsung Galaxy S9 G960F G960F/DS G960U G960W G9600 có nắp ống kính máy ảnh

Đã bán 28 79
(đánh giá) 28 đã bán

178.000 VND

Thay thế Nắp lưng trong suốt Samsung Galaxy S9

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 13/10/2023

178000

Nắp lưng trong suốt Samsung Galaxy S9 G960F G960F/DS G960U G960W G9600 có nắp ống kính máy ảnh

Nắp lưng trong suốt Samsung Galaxy S9

Trong kho