Nắp lưng Samsung Galaxy Note 9 thêm ống kính máy ảnh

Đã bán 0 83
(đánh giá) 0 đã bán

168.000 VND

-Thay thế nắp lưng Samsung Galaxy Note9 bị hỏng

giao hàng từ 10-18 ngày dự kiến ngày nhận 14/02/2023