Bảng cổng sạc Samsung Galaxy A42 5G / SM-A426 nguyên bản

Đã bán 0 70

388.000 VND

– Thay thế Bảng cổng sạc ban đầu cho Samsung Galaxy A42 5G / SM-A426 bị hỏng.

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 08/02/2022