Bảng cổng sạc Samsung Galaxy S21 Ultra 5G SM-G998U nguyên bản (Phiên bản Hoa Kỳ)

Đã bán 0 470
(đánh giá) 0 đã bán

452.000 VND

-Thay thế Bảng cổng sạc ban đầu cho Samsung Galaxy S21 Ultra 5G SM-G998U (Phiên bản Hoa Kỳ) bị hỏng.

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 10/10/2023

452000

Bảng cổng sạc Samsung Galaxy S21 Ultra 5G SM-G998U nguyên bản (Phiên bản Hoa Kỳ)

Bảng cổng sạc ban đầu cho Samsung Galaxy S21 Ultra 5G SM-G998U (Phiên bản Hoa Kỳ)

Trong kho