Bảng cổng sạc Samsung Galaxy Quantum 2 / SM-A826s nguyên bản

Đã bán 2 72

365.000 VND

– Thay thế Bảng cổng sạc ban đầu cho Samsung Galaxy Quantum 2 / SM-A826s bị hỏng.

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 08/02/2022