Bảng chân sạc Samsung Galaxy S20 Ultra 5G / SM-G988N nguyên bản

Đã bán 1 90

326.000 VND

-1. Bảng cổng sạc ban đầu cho Samsung Galaxy S20 Ultra 5G / SM-G988N
2. Thay thế cái bị hỏng hoặc không sử dụng được bằng cái mới

giao hàng từ 10-20 ngày dự kiến ngày nhận 02/06/2022