Bảng cổng sạc Samsung Galaxy S21+ 5G SM-G996B nguyên bản (Phiên bản EU)

Đã bán 2 176
(đánh giá) 2 đã bán

448.000 VND

-Thay thế Bảng cổng sạc ban đầu cho Bảng cổng sạc Samsung Galaxy S21+ (Phiên bản EU) bị hỏng

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 17/06/2023

448000

Bảng cổng sạc Samsung Galaxy S21+ 5G SM-G996B nguyên bản (Phiên bản EU)

Bảng cổng sạc Samsung Galaxy S21+

Trong kho