Bảng cổng sạc Xiaomi Mi Pad 4 OEM

Đã bán 28 70
(đánh giá) 28 đã bán

122.000 VND

Thay thế Bảng cổng sạc Xiaomi Mi Pad 4 bị hỏng!

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 15/04/2023

122000

Bảng cổng sạc Xiaomi Mi Pad 4 OEM

Bảng cổng sạc Xiaomi Mi Pad 4

Trong kho