Nắp lưng Nokia 5.4 TA-1333 TA-1340

Đã bán 0 301
(đánh giá) 0 đã bán

189.000 VND

Thay thế Nắp lưng pin chính hãng cho Nokia 5.4 TA-1333 TA-1340 bị hỏng

giao hàng từ 8-16 ngày dự kiến ngày nhận 07/06/2024

189000

Nắp lưng Nokia 5.4 TA-1333 TA-1340

Nắp lưng pin chính hãng cho Nokia 5.4 TA-1333 TA-1340

Trong kho