Mô-đun 5G gốc Samsung Galaxy S20 5G SM-G981U Phiên bản Hoa Kỳ

Đã bán 7 79
(đánh giá) 7 đã bán

188.000 VND

Thay thế Mô-đun 5G gốc Samsung Galaxy S20 5G SM-G981U

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 15/04/2023

188000

Mô-đun 5G gốc Samsung Galaxy S20 5G SM-G981U Phiên bản Hoa Kỳ

Mô-đun 5G gốc Samsung Galaxy S20 5G SM-G981U

Trong kho