Mô-đun 5G gốc Samsung Galaxy S20 Ultra 5G SM-G988U Phiên bản Hoa Kỳ

Đã bán 2 71
(đánh giá) 2 đã bán

192.000 VND

Thay thế Mô-đun 5G gốc Samsung Galaxy S20 Ultra 5G SM-G988U

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 05/04/2023

192000

Mô-đun 5G gốc Samsung Galaxy S20 Ultra 5G SM-G988U Phiên bản Hoa Kỳ

Mô-đun 5G gốc Samsung Galaxy S20 Ultra 5G SM-G988U

Trong kho