Khay thẻ SIM OnePlus 9 (Phiên bản EU / NA)

Đã bán 0 446
(đánh giá) 0 đã bán

85.000 VND

-Thay thế Khay thẻ SIM cho OnePlus 9 (Phiên bản EU / NA) bị hỏng

giao hàng từ 10-20 ngày dự kiến ngày nhận 07/05/2024

85000

Khay thẻ SIM OnePlus 9 (Phiên bản EU / NA)

Khay thẻ SIM cho OnePlus 9 (Phiên bản EU / NA)

Trong kho