Cáp nút nguồn và âm lượng OnePlus X

Đã bán 0 75
(đánh giá) 0 đã bán

132.000 VND

-Cáp nút nguồn và âm lượng OnePlus X

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 14/12/2022