Cáp tín hiệu ăng-ten cho OnePlus X

Đã bán 0 78
(đánh giá) 0 đã bán

115.000 VND

-Cáp tín hiệu ăng-ten cho OnePlus X

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 20/12/2022