Đầu Đọc Thẻ SIM OPPO Reno5 Pro/Reno5 Pro+ Chính Hãng

Đã bán 2 73
(đánh giá) 2 đã bán

238.000 VND

Thay thế Đầu Đọc Thẻ SIM OPPO Reno5 Pro/Reno5 Pro+ bị hỏng!

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 05/04/2023

238000

Đầu Đọc Thẻ SIM OPPO Reno5 Pro/Reno5 Pro+ Chính Hãng

Đầu Đọc Thẻ SIM OPPO Reno5 Pro/Reno5 Pro+

Trong kho