Bảng chân sạc Realme GT Neo 5 có đầu đọc thẻ SIM chính hãng có mic

Đã bán 8 153
(đánh giá) 8 đã bán

318.000 VND

Thay thế Bảng chân sạc Realme GT Neo 5 có đầu đọc thẻ SIM chính hãng có mic

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 19/12/2023

318000

Bảng chân sạc Realme GT Neo 5 có đầu đọc thẻ SIM chính hãng có mic

Bảng chân sạc Realme GT Neo 5 có đầu đọc thẻ SIM chính hãng có mic

Trong kho