Đầu Đọc Thẻ SIM OPPO Reno6 Pro/Reno6 Pro+ Chính Hãng

Đã bán 13 74
(đánh giá) 13 đã bán

245.000 VND

Thay thế Đầu Đọc Thẻ SIM OPPO Reno6 Pro/Reno6 Pro+ bị hỏng!

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 15/04/2023

245000

Đầu Đọc Thẻ SIM OPPO Reno6 Pro/Reno6 Pro+ Chính Hãng

Đầu Đọc Thẻ SIM OPPO Reno6 Pro/Reno6 Pro+

Trong kho