Camera giám sát mạng bằng năng lượng mặt trời T16 1080P Full HD 4G (Phiên bản Hoa Kỳ) , Hỗ trợ PIR + Báo động radar, Tầm nhìn ban đêm, Âm thanh hai chiều, Thẻ TF

Đã bán 0 127
(đánh giá) 0 đã bán

3.512.000 VND

– T16 1080P Full HD 4G (Phiên bản Hoa Kỳ) Camera giám sát mạng bằng năng lượng mặt trời, Hỗ trợ PIR + Báo động radar, Tầm nhìn ban đêm, Âm thanh hai chiều, Thẻ TF -Chưa bao gồm VAT.

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 30/04/2024

3512000

Camera giám sát mạng bằng năng lượng mặt trời T16 1080P Full HD 4G (Phiên bản Hoa Kỳ) , Hỗ trợ PIR + Báo động radar, Tầm nhìn ban đêm, Âm thanh hai chiều, Thẻ TF

T16 1080P Full HD 4G (Phiên bản Hoa Kỳ) Camera giám sát mạng bằng năng lượng mặt trời, Hỗ trợ PIR + Báo động radar, Tầm nhìn ban đêm, Âm thanh hai chiều, Thẻ TF

Trong kho