Camera Huawei 1080P AI giám sát thông minh nguyên bản, hỗ trợ HUAWEI HiLink / Phát hiện hình người / Phát hiện tiếng khóc / Phát hiện chuyển động

Đã bán 0 393
(đánh giá) 0 đã bán

946.000 VND

– Camera giám sát thông minh Huawei 1080P AI gốc, hỗ trợ HUAWEI HiLink / Phát hiện hình người / Phát hiện tiếng khóc / Phát hiện chuyển động, Cắm CN -Chưa bao gồm VAT.

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 30/04/2024

946000

Camera Huawei 1080P AI giám sát thông minh nguyên bản, hỗ trợ HUAWEI HiLink / Phát hiện hình người / Phát hiện tiếng khóc / Phát hiện chuyển động

Camera giám sát thông minh Huawei 1080P AI gốc, hỗ trợ HUAWEI HiLink / Phát hiện hình người / Phát hiện tiếng khóc / Phát hiện chuyển động, Cắm CN

Trong kho