Camera giám sát AI 2K của Huawei đầy đủ màu sắc, Hỗ trợ HUAWEI HiLink / Nhận dạng khuôn mặt AI / Phát hiện dạng người / AI Theo dõi chuyển động / Phát hiện tiếng kêu và âm thanh AI

Đã bán 1 160
(đánh giá) 1 đã bán

1.688.000 VND

– Camera giám sát đầy đủ màu sắc AI 2K của Huawei, Hỗ trợ HUAWEI HiLink / Nhận dạng khuôn mặt AI / Phát hiện dạng người / AI Theo dõi chuyển động / Phát hiện tiếng kêu và âm thanh AI, Cắm CN -Chưa bao gồm VAT.

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 30/04/2024

1688000

Camera giám sát AI 2K của Huawei đầy đủ màu sắc, Hỗ trợ HUAWEI HiLink / Nhận dạng khuôn mặt AI / Phát hiện dạng người / AI Theo dõi chuyển động / Phát hiện tiếng kêu và âm thanh AI

Camera giám sát đầy đủ màu sắc AI 2K của Huawei, Hỗ trợ HUAWEI HiLink / Nhận dạng khuôn mặt AI / Phát hiện dạng người / AI Theo dõi chuyển động / Phát hiện tiếng kêu và âm thanh AI, Cắm CN

Trong kho