Bút cảm ứng từ tính JD03 cho MicroSoft Surface Pro 3/4/5/6/7 / X, Surface Laptop 1/2/3, Surface Book 1/2, Surface Studio 1/2, Surface Hub 1 / 2 với chức năng nghiêng

Đã bán 8 79

868.000 VND

Bút cảm ứng từ tính JD03 với chức năng nghiêng cho dòng bề mặt MicroSoft

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 10/02/2022