Bàn phím máy tính bảng F123 bàn phím gắn kết từ tính có thể tháo rời

Đã bán 0 77

996.000 VND

Bàn phím gắn kết từ tính có thể tháo rời cho máy tính bảng F123

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 10/02/2022