Bút cảm ứng cho máy tính bảng CHUWI Hipad LTE (WMC0206B & WMC0205B) CHUWI HiPen 1024 Mức độ nhạy cảm với áp suất Bút cảm ứng chủ động thân kim loại chip kép với chức năng ngủ tự động

Đã bán 0 69
(đánh giá) 0 đã bán

592.000 VND

– CHUWI HiPen 1024 Mức độ nhạy cảm với áp suất Bút cảm ứng chủ động thân kim loại chip kép với chức năng ngủ tự động cho máy tính bảng CHUWI Hipad LTE (WMC0206B & WMC0205B)

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 07/06/2022