Bảng đọc thẻ SIM Asus ROG Phone 5 / ROG Phone 5s có giắc cắm tai nghe

Đã bán 6 189
(đánh giá) 6 đã bán

915.000 VND

Thay thế Bảng đọc thẻ SIM Asus ROG Phone 5 / ROG Phone 5s bị hỏng!

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 10/10/2023

915000

Bảng đọc thẻ SIM Asus ROG Phone 5 / ROG Phone 5s có giắc cắm tai nghe

Bảng đọc thẻ SIM Asus ROG Phone 5 / ROG Phone 5s

Trong kho