Cáp WiFi Asus ZenPad Z8s ZT582KL P00J Antenna nguyên bản

Đã bán 7 90
(đánh giá) 7 đã bán

94.000 VND

Thay thế Asus ZenPad Z8s ZT582KL P00J Cáp WiFi gốc Antenna Flex bị hỏng!

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 21/02/2023