Cáp cổng sạc Asus ROG Phone II ZS660KL 2019

Đã bán 3 69
(đánh giá) 3 đã bán

167.000 VND

Thay thế Cáp cổng sạc Asus ROG Phone II bị hỏng!

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 15/02/2023