Bảng đọc thẻ SIM vivo V21 4G / 5G OEM

Đã bán 12 70
(đánh giá) 12 đã bán

188.000 VND

Thay thế Bảng đọc thẻ SIM vivo V21 bị hỏng!

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 15/04/2023

188000

Bảng đọc thẻ SIM vivo V21 4G / 5G OEM

Bảng đọc thẻ SIM vivo V21

Trong kho