Bảng Cổng sạc Samsung Galaxy S24 Ultra 5G SM-S928U Mỹ chính hãng

Đã bán 6 92
(đánh giá) 6 đã bán

435.000 VND

Bảng Cổng sạc Samsung Galaxy S24 Ultra 5G SM-S928U

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 06/06/2024

435000

Bảng Cổng sạc Samsung Galaxy S24 Ultra 5G SM-S928U Mỹ chính hãng

Bảng Cổng sạc Samsung Galaxy S24 Ultra 5G SM-S928U

Trong kho